Nej tak til nye kampfly! Logo af Thomas KruseAktionsdag TID TIL FRED

Følg Valby og Sydvest mod krig på facebook

Kampagnen Nej tak til nye kampfly er startet 6. marts, vi deltager i kampagnen og anbefaler alle at skrive sig på underskriftsindamlingen og dele den på facebook og på anden vis www.nejtaktilnyekampfly

Valby og Sydvest mod krig deltager i forberedelserne af Aktionsdag TID TIL FRED – 6. april (2. påskedag)  mod krig, dansk krigsdeltagelse og mod køb af kampfly følg med på TID TIL FRED på facebook og på hjemmesiden www.tidtilfred.nu

Der holdes fællesmøde for alle interesserede om demonstrationen onsdag den 18.3. kl. 19 på Verdenskulturcenteret, Nørre allé 7, 2200 Kbh N

Krig i Europa: Ukraine konflikten optrappes fra alle sider

Læs Jan Øbergs dokumentation fra 13.3.2015

Udtalelse 20. januar 2015: Terrorangrebet misbruges

Der er god grund til at fordømme terrorangrebet på Charli Hebdo.
Terrorangrebet var en forbrydelse. De dræbte var uskyldige ofre. Terroristerne har helt og fuldt skylden. Der er ingen undskyldende omstændigheder.
Hvad kan vi gøre for at stoppe terroren?
At analysere og at forstå årsagerne til terror er ikke det samme som at undskylde eller acceptere terror. At analysere og forstå er nødvendigt, hvis vi ikke skal efterlades passivt ventende på den næste terrorhandling.
Det der sker nu er i stedet stramninger af terrorlovgivningen med bl.a. øget overvågning, flere beføjelser til tortur og øget adgang til domfældelse uden beviser.
Det forberedes allerede. USA har indkaldt til globalt sikkerhedstopmøde den 18. februar. EU holder topmøde om terrorbekæmpelse den 12. februar, EU’s ministerrådsmøde den 29. januar diskuterer øget overvågning og herhjemme er regeringen allerede nu klar med stramninger, der først og fremmest rammer befolkningen – ikke mulige terrorister.

Regeringen foreslår at registrering af alle telefonsamtaler genoptages, endda i skærpet form, og at bevillingerne til PET øges nærmest ubegrænset. Forslag der øger overvågning og pisker en stemning op.
Pressens og politikernes reaktion på terrorangrebet bidrager til at skabe et indtryk af, at vi alle sammen er under angreb og at der er en øget terrortrussel.

Det skaber en unødig frygt, som dels skal bruges til at retfærdiggøre nye stramninger, dels bliver brugt af fremmedfjendske kredse fra dansk folkeparti til Pegida til at skabe yderligere fremmedhad.
Danmark er efter terrorangrebet ikke mere i krig end vi var før. Det er også rigeligt.

Terrorangrebet har ikke ændret trusselsbilledet mod Danmark eller Vesteuropa. Det var klart også før terrorangrebet i Paris, at der kunne komme terrorangreb med Jyllandsposten, Kurt Vestergård, og andre.
I stedet for at skabe frygt og bane vej for stramninger bør politikere og presse overveje, om der er noget der kan gøres anderledes for at mindske terrortruslen.

Krig skaber terror
Valby og Sydvest mod krig mener, at Danmark med sin krigspolitik har bidraget til at skabe kaos og udbredt håbløshed og desperation i lande som Afghanistan, Irak, Somalia, Libyen og Syrien.
Det har skabt basis for at hverve terrorister, og det har gjort Danmark til et terrormål.

Vi mener at den fremmedfjendske politik i Danmark skaber udstødelse, og håbløshed, som giver basis for at hverve terrorister i Danmark.
Vi opfordrer politikerne til at stoppe krigspolitik og fremmedhad.

Det er en konstruktiv reaktion på terroren, og kan gavne Danmarks sikkerhed.
Valby og Sydvest mod krig

141208 nejtilmerekrig

19. december 2014

Underskriftsindsamling mod dansk krigsdeltagelse fortsætter

Udsendelsen af 160 soldater til Afghanistan og dermed dansk deltagelse i en NY krig i Afghanistan blev besluttet torsdag den 18.12. uden nogen diskussion i Folketinget med 8 stemmer imod.

Det er ikke en belutning vi kan læne os tilbage i sofaen og være tilfredse med. Vi fortsætter derfor indsamlingen af underskrifter fra foreninger og partier, der er imod dansk krigsdeltagelse.

Listen vil blive opdateret her på siden. For ikke at skabe forvirring om hvem der har under skrevet hvad, beholder vi den oprindelige tekst.

Underskrivere på listen vil efterfølgende blive underrettet om nye tiltag.

12. DECEMBER 2014

Nicolai Wammen skriver i en pressemeddelelse at der bliver sendt et større træningsbidrag til det centrale Irak , således at der nu er 120 danske soldater i Irak.

7. december 2014

Protest mod udsendelse af 160 soldater til Afghanistan

Danmark er på vej ud i en ny krig i Afghanistan med folketingets beslutningsforslag om at tilslutte os til ‘Resolute Support Mission’, der vil sende NATO-militær til Afghanistan, klar til at gå i kamp med bombefly, droner og soldater.
Århus mod krig og Terror lavede en udtalelse op til 1. behandlingen d. 28. november, som også er blevet delt ud som løbeseddel i Aarhus og Valby og Sydvest mod Krig genbrugte det meste af teksten og udsendte også en opfordring til Folketinget og pressen.

Forslaget er til 2. (og sidste) behandling torsdag d. 18. december.

Opfordringen herunder er sendt til en lang række organisationer og partier. Onsdag aften den 17.12. havde 29 skrevet under på denne opfordring. Den blev sendt som pressemeddelelse onsdag eftermiddag og til folketingets medlemmer onsdag nat.

Stem nej til ny krig i Afghanistan

Danmark skal ikke følge i USAs spor og sende tropper til fortsat krig i Afghanistan

Krigen i Afghanistan skulle egentlig være afsluttet og tropperne ude af landet ved årsskiftet, men NATO-topmødet i juni besluttede at gennemføre planen ‘Resolute Support Mission’ med det officielle formål: at træne, rådgive og hjælpe de afghanske sikkerhedsstyrker.
Den 22. november meddelte USAs præsident Obama, at missionens indhold nu var radikalt ændret.  USA vil gå længere end ‘rådgivning’ for at sikre sine økonomiske og politiske interesser. Krigen i Afghanistan skal fortsætte og NATO-tropperne kommer ikke alene til at uddanne de afghanske myndigheder til at holde kontrol i landet, de bliver en aktiv besættelsesmagt, der deltager i militær kamp mod både al-Qaeda og Taliban.
Bombefly og droner vil blive sat ind i kampene.

Beslutningsforslag B25, om at sende et dansk militært bidrag til Afghanistan som en del af NATO-missionen Resolute Support Mission, bliver i forslaget kalder en trænings-, rådgivnings- og støttemission.

Med Obamas udmelding er det blevet klart, at det handler om en krigsmission, hvor soldater igen skal i kamp i det Afghanistan, som Danmark netop har forladt – derfor opfordres alle Folketingets medlemmer til at nedstemme dette beslutningsforslag.

Beslutningsforslag B25 var til førstebehandling i Folketinget d. 28. november og 2./3. behandles den 18. december.

Krig vil ikke stoppe terrorgrupper som al-Qaeda eller Islamisk Stat, tværtimod.
Krig dræber civile, smadrer landets produktion og infrastruktur og krigen selv er terror og danner basis for nye terrorgrupper.
Krig skaber nye flygtningestrømme og krig koster nye investeringer.
Stem nej til deltagelse i den fortsatte krig i Afghanistan – træk forslag B25 tilbage

Danmark skal ikke deltage i krige, hverken i Irak eller Afghanistan.

Valby og Sydvest mod krigÅrhus mod krig og terror – Kunstnere for Fred

Fredsvagten ved Christiansborg – Stop terrorkrigen – Nej til krig

Socialistisk Ungdomsfront (SUF) – Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

Kommunistisk Parti – STS International Solidarity – Nazim Hikmet Kulturforening

Den danske afdeling af FIR (Federation Internationale des Résistants – Association Antifasciste) 

Den Palæstinensiske forening i Danmark – Folkebevægelsen mod Nazisme (FMN)

Aktive Modstandsfolk – Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) – Podemos Danmark

Skifergas Nej Tak København – Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) – Aldrig mere Krig

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) – Flydende By – Foreningen Alkali Cykler

African Empowerment Center – Budskab fra græsrødderne – Tid til Fred

“Folkets Lobbyister – en sag om menneskerettigheder” – Enhedslisten

“Human Rights March – Kvinder i Dialog Palæstina Israel Danmark”

Efterfølgende underskrevet af Kvinnor för Fred (Göteborg) – Asylret

 

13 år i krig – er der ingen fremtid i! Nej til krig NU, demonstration afholdt Søndag den 19. oktober 2014 kl. 14-16 på Christiansborg Slotsplads
Mod 13 års dansk krigsdeltagelse – Mod krig i Syrien og Irak
Solidaritet med Kobanés kamp – Solidaritet med Palæstina

Demonstrationen støttedes af Valby og Sydvest mod krig, Fredsvagten, Fey-kurd, Århus mod krig og terror, Socialistisk Ungdomsforbund SUF, STS International, Budskab fra græsrødderne, Arbejderpartiet Kommunisterne APK, Pink Army, Militærnægterforeningen i Århus, DKP, Venskabsforeningen Danmark – Korea, Enhedslisten, Internationale Socialister IS/U, Stop Terrorkrigen, Dansk-cubansk forening, Kunstnere for fred, Aldrig mere krig, Demos, Kommunistisk Parti i Danmark KPiD, Kommunistisk Parti KP, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i sort, Nazim Hikmet Kulturforening

Talere: BoRichardt, Fredsvagten – Kristina Yaldo, SUF – Mikael Hertoft, Enhedslisten – Nassim Al Dogum, palæstinenser – Ibrahim Benli, Fey-kurd. Musik Fri Galaxe & Nassim Al Dogum

Igen, igen har Danmark kastet sig ud i aktiv krigsdeltagelse, i 13 år har Danmark været en integreret del af USA og NATOs krige.

Verdens indblanding i krigene verden over må stoppes, hvis der skal skabes fred. I Irak, Syrien, Ukraine, Libyen, Afghanistan, Sudan og Palæstina.

Hvorfor er Danmark i krig? Ville Danmark gå i krig alene? Hvem er terrorister?

Danmark er en aktiv deltager i krigshandlingerne og har været en af de mest villige deltagere i krigskoalitionen siden vi gik med i USA og NATOs krig i Afghanistan. Kampen om kontrol med olie og gas har spillet en fremtrædende. NATO har lagt nye planer for at styrke sin rolle som dominerende global blok, så militariseringen af NATO-landene tager til. Regering og Folketing siger ja til amerikansk krigskurs uden demokratisk debat.

Det er ikke i danskernes interesse når der bliver sendt F16 kampfly til Irak, når danske soldater deltager i udrykningsstyrken for at afpatruljere NATOs grænse mod øst, når Danmark er med i NATOs ’kernekoalition’, der går forrest for oprustning og krig.

Det er i danskernes interesse at bruge forskning, uddannelse og produktion til at dække behovet for mad, bolig, transport, sundhed og et miljø til at leve i.

Krigskoalitionerne med USA og NATO i front har samarbejdet med, forsynet og uddannet ISIS, før de blev udråbt som terrorister. USA har siden 2. verdenskrig været ansvarlig for 20-30 millioner dræbte i krige. Krig fører til nye terrorister, de virkelige krigsforbrydere sidder i toppen af kransekagen.

International støtte til Kobanés kamp

I Kobané kæmper de modige kurdere mod ISIS. De nægtes støtte fra Tyrkiet, de er omringet i Syrien. Tyrkiet og krigskoalitionen med deltagelse af diktaturstaterne Saudi Arabien, Bahrain og Qatar vil af med Assad. De vil hellere have at Kobané bliver nedkæmpet af ISIS end at det bliver et eksempel til efterfølgelse. Solidariteten med befolkningens kamp i Kobané må gå hånd i hånd med dansk krigsmodstand.

Solidaritet med Palæstina

Israel har igen i sommer brugt sine våben på et uhyrligt angreb på Gaza og presset mod Israel for en løsning vokser internationalt. Israel begår uhyrlige krigsforbrydelser og forhindrer fred i mellemøsten, mens USA finansierer Israels krig og EU støtter Israel. Danmark må tage afstand fra Israels krigsforbrydelser, forlange internationale konventioner overholdt og indstilling af handelsaftalen med EU. Leve Palæstina.

 

NEJ TIL KRIG I IRAK – Tirsdag den 30. september kl. 12.30 på Christiansborg Slotsplads

Folketinget mødtes tirsdag den 30. september kl. 13 for at modtage lovforslag om at sende 7 F16 kampfly til Irak mm. Valby og Sydvest mod krig og Fredsvagten inviterede til en protestmarkering – facebook-event

Markeringen støttedes desuden af Aldrig mere krig, Stop terrorkrigen, STS International Solidarity, fredsministerium.dk, Budskab fra Græsrødderne, Kunstnere for Fred og Århus mod krig og terror.

Til jer der vil have krig fra os der vil have fred:

Nej til dansk krigsdeltagelse – Danmark ud af krigskoalitionen.
Der er tale om krig: At Danmark sender 7 F16-fly til Irak er en krigshandling.
Krigen vil eskalere: Der var først tale om en humanitær indsats, nu sendes krigsfly, næste skridt er ifølge krigens logik soldater på landjorden og militær indgriben i Syrien.
Man fjerner ikke ISIL ved militær indgriben: ISIL er skabt af vestens mellemøstenpolitik gennem mange, mange år og finansieres bl.a. fra Saudi Arabien.
Det er en ulovlig og folkeretsstridig krig: Den strider imod FN-erklæringens præambel og artikel 1. Fred skal skabes med fredelige midler, først når alle andre midler har vist sig forgæves kan man bruge militær.
Dansk krigsdeltagelse varetager ikke hensynet til danskernes fremtidige sikkerhed: Krigen skaber flere terrorister og gør Danmark til mål for fremtidige terrorangreb.
Krigskoalitionen samler USA og deres tætteste allierede og Danmark er en vigtig deltager: Danmark uddanner “sikkerhedsstyrker” i Afghanistan, og har tidligere uddannet irakisk politi, Danmark skal i følge forslaget stille med soldater, der skal rådgive og træne irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker, og også Hercules “nødhjælps”- transportflyet indgår som en vigtig del af “missionen”.
Hilsen Valby og Sydvest mod krig og Fredsvagten
#Iraq #nowar #IraqAIRSTRIKES

 

Torsdag den 18. september 2014 kl. 19 inviterede vi til Hvad sker der i Ukraine? i Karens Minde Kulturhus

med Aksel Carlsen, dansk-ukrainsk samfundsforsker om Situationen i Ukraine og Gerd Berlev aktiv i fredsbevægelsen om Ukraine i imperialismens klør. Ordstyrer Mikael Hertoft.

Hør Oplæggene og debatten – Læs Ukraine i imperialismens klør

Møde i Karens Minde Kulturhus

Møde i Karens Minde Kulturhus

Facebook-event

Foregår der er frihedskamp? Fascismens fremmarch: Hvem og hvor er fascisterne? Råstoffer og oligarker, had/hvem har indflydelse? Hvad styrer USA’s og Ruslands stilling? Hvorfor og hvordan spiller EU, NATO og Danmark med? Er der optræk til verdenskrig?

Udviklingen idag går meget hurtigt, og dagligt bliver der taget nye skridt, der ændrer konflikten. Vi vil forsøge at komme bagom de mekanismer, der har ført til den skærpede situation, set fra befolkningens synspunkt og uden den danske presses enøjethed.

Ukraine kort