Hvem er vi

nej
Valby og Sydvest mod krig
I forbindelse med optakten til Irakkrigen i starten af 2003 samledes i Valby en række mennesker med forskellig politisk og kulturel baggrund.
Samlingspunktet var en fælles modstand mod den forestående Irakkrig og vi kaldte os ”Valby mod krig”. Modstanden mod irakkrigen og den efterfølgende USA-ledede besættelse har vist sin berettigelse. Krigen startede med løgnene om de farlige masseødelæggelsesvåben. Tilbage står et land splittet og opdelt, plaget af terrorisme, forurenet for 1000-vis af år, en uhyggeligt stor frekvens af misfostre, med en ødelagt infrastruktur, med 100.000 internt fordrevne.

Danmarks deltagelse i Irak-krigen var vores udgangspunkt, men i årenes løb har det ikke skortet på krigskatastrofer.
Danmarks “aktivistiske” udenrigspolitik garanterer for, at den tid ikke er forbi.
Der er i allerhøjeste grad brug for en fredsbevægelse, der samler på tværs af partier og rejser kravet om fred i verden.

Hvad gør vi?
De seneste offentlige aktioner
– 10. december 2012 Aktion imod tildelingen af Nobels fredspris til EU: EU er ikke et fredens projekt – link til https://www.facebook.com/events/252168341579293/ + et billede fra facebook’en
– 13. juni 2013 Aktion ved årsmødet for danske krisproducenter: Mod dansk våbenproduktion – link https://www.facebook.com/events/520680844636138/ + et billede fra facebook’en
– 30. august 2013 afholdt demonstration ved krigsministeriet Nej til krig mod Syrien – Nej til dansk krigdeltagelse støttet af en lang række fredsgrupper og partier
– 11. september 2013 Koncert ved 40-året for militærkuppet mod Chiles folkevalgte regering, hvor Salvador Allende døde og folkets sanger Victor Jara blev myrdet samt 1000-vis andre tortureret og myrdet: Drømmen om frihed, fred og demokrati. Salvador Allende – 40 år efter – link til /chilekoncert

Hvem kan være med?
Alle der vil gå aktivt med for foreningens formål:
at fremme fredsaktiviteter og udbrede modstanden mod krig og krigsforbrydelser.
Vi startede i Valby, bredte os hurtigt til Sydvest-kvarteret og idag har vi medlemmer spredt over hele Københavns-området.
Du kan enten tilmelde dig foreningens mail-liste og derigennem få oplysninger om vores udadvendte aktiviteter eller du kan blive medlem og blive indkaldt på mail til foreningens møder, hvor vi udveksler synspunkter om den aktuelle situation og planlægger kommende aktiviteter.
Kontingent er 200 kr årligt.

Kontakt  vmk @ fredsfestival.dk

Du kan støtte foreningens virke økonomisk ved at indsætte et støttebeløb på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401 1171539