Overvejer du hvilken signalværdi du udsender?

Når du læser dette, tænker du måske: hvad er signalværdi? Og det er helt forståeligt, hvis du tænker sådan. Det er bestemt ikke alle der er klar over, hvad det betyder og hvad der dækker over begrebet. Signalværdi kan egentlig forståes på lidt forskellige måder. Nogen, eller noget – som eksempelvis et produkt, kan udsende en form for signal der har en værdi. Men du kan faktisk også udsende et signal med valget af det produkt du anskaffer. Her taler vi ikke om hvorvidt du køber en Apple iPhone kontra en mobil fra Samsung, ej heller et TV fra en producent sammenlignet med et TV fra en anden producent. Det er ikke den type værdi af et signal, der her bliver lagt op til. Jamen, hvad er det så? spørger du sikkert om. Det kan også handle om den signalværdi et produkt udsender bl.a. på baggrund af de udvalgte materialer der er blevet brugt til fremstillingen af produktet. Det kan eksempelvis også have noget med innovation at gøre. Om produktet er designet så brugen af materiale, eller produktionsprocessen af produktet, er anderledes end andre sammenlignende produkter.

 

Når vi taler om hvilket signal af værdi der kan være i forbindelse med produkter, i forhold til hvilke materialer produktet er fremstillet af, taler vi også om hvorvidt der er en bevidsthed omkring materialevalg tilstede eller ej. Det skal nødigt opfattes som en løftet pegefinger, for det er ikke alle der er klar over, eller bevidste omkring, at man i mange tilfælde også kan træffe et valg omkring brug af materiale i det produkt man erhverver sig. Det er måske heller for ikke alle det er vigtigt, hvilke materialer ens produkt er fremkommet af. For nogle er det ligemeget at bruge engangsbestik af plastik, som efter brug en enkelt gang smides ud, hvor det for andre har en stor, og ikke så god, betydning at anvende et produkt som er produceret til at blive brugt en gang. Lige i eksemplet omkring bestik, er der alternativer man kan gå efter. Man kan enten vælge at bruge engangsbestik som er produceret af et andet, og mere naturligt, materiale end plastik, som eksempelvis bambus. Derved tilgodeser man brugen af et materiale, der er naturligt og, produktionsmæssigt, mere ressourcebesparende og miljøvenligt end andre alternativer som eksempelvis engangsbestik af plastik.

 

Valget af materiale sender signalværdi

Så hvis du går op i at bruge produkter hvis materialer og produktionsproces har fokus på at skåne miljøet mest muligt og derved bidrager til bæredygtighed, så er der forskellige muligheder på markedet. GreenTown har flere fine udvalg af produkter, som alle har det tilfælles at bidrage til mere miljøvenlighed på en eller anden måde. Det kan være i materialernes beskaffenhed eller et innovativt design, der skaber fokus på bæredygtighed. Ved at vælge at købe og bruge et produkt, hvor der i design, materiale eller produktionsproces har været fokus på at skåne miljøet mest muligt, udsender dit valg, og din brug, af det produkt en signalværdi. Nemlig at du har truffet et valg med omtanke for miljøet og dermed et ønske om at skabe fokus på, hvad man kan gøre for bæredygtighed.